ஜீன்ஸ் பேன்ட்டின் சமீபத்திய டிரெண்ட் நம்மை அசர வைக்கிறது. பார்த்தவுடனே பற்றிக் கொள்ள வைக்கிறது. என்ன டிரெண்ட் தெரியுமா? ஜீன்ஸ் பேன்ட்டை  தலைகீழாக அணிய முடியுமா? என்ன தலைகீழாகவா… எப்படி முடியும் என தலை சுற்றுகிறதா? அட, அதுதாங்க இப்போதைய டிரெண்டே!மேலும்