நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்தத்தைக் கையாள, பல்வேறு உத்திகள் தேவைப்படுகின்றது. நமக்குள் தேங்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களை வெளியேற்றி, மனதை தெளிவாக்க இந்த உத்திகள் உதவும். இதோ உங்கள் மன அழுத்தத்தைப் போக்க உதவும் 8 எளிய வழிகள்:  மேலும்

மகிழ்ச்சி என்பது பெரிய செயல்களால் வருவதல்ல. அது ஒரு மனநிலை.  வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும், ஒவ்வொரு மனிதர்களையும், நாம் எப்படி அணுகுகிறோம் என்பதிலும், சாதாரணமானவை என்று நாம் நினைக்கும் விஷயங்களிலும் தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒளிந்திருக்கிறது. மகிழ்ச்சிக்கு காரணங்கள் எவை, எவ்வாறுமேலும்

நீங்கள் நம்பினாலும், நம்பாவிட்டாலும் கசக்கும் உண்மை என்னவென்றால், தினம் தினம் நம் மகிழ்ச்சியை திருடக்கூடிய விஷயங்களை அறியாமலேயே செய்து தொலைக்கிறோம். அவை என்னவென்று தெரிந்தால், சரி செய்து கொள்ளலாம் இல்லையா? இதோ அந்த திருடர்களின் பட்டியல்… “உறவுக்குள் எந்த விதமான விதிமுறைகளும்மேலும்