இன்று நம் எல்லோரின் வீட்டிலும் சிரிப்பொலியைக் காட்டிலும், ஸ்மார்ட்போன் ஒலிதான் அதிகமாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. பலரின் வீட்டில், குழந்தைகள் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால், மழலைச் சொல் கூட இப்போது கேட்பது இல்லை. ‘இதனால் என்ன ஆகிவிடப்போகிறது?’ என்று மட்டும் சாதாரணமாக நினைத்துவிடமேலும்

உறவைக் குலைக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களை தெரிந்துகொண்டால், மகிழ்ச்சியான மண வாழ்க்கையையும் காதல் வாழ்க்கையையும் பராமரிக்க உதவும். தம்பதியருக்குள் சரியான எண்ணப் பரிமாற்றம் இல்லாததுதான், உறவுகள் பிரிவதற்கும், முறிவதற்கும் முதன்மை காரணம் என்று நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் நம்புகிறோம். ஆனால், இது அப்படியல்ல. துணைவரையும்,மேலும்

நீங்கள் நம்பினாலும், நம்பாவிட்டாலும் கசக்கும் உண்மை என்னவென்றால், தினம் தினம் நம் மகிழ்ச்சியை திருடக்கூடிய விஷயங்களை அறியாமலேயே செய்து தொலைக்கிறோம். அவை என்னவென்று தெரிந்தால், சரி செய்து கொள்ளலாம் இல்லையா? இதோ அந்த திருடர்களின் பட்டியல்… “உறவுக்குள் எந்த விதமான விதிமுறைகளும்மேலும்