தென் ஆப்பிரிக்காவின் பாரம்பரிய உணவை சென்னையில் சுவைக்க வேண்டுமா? அப்படியென்றால் கலிட்டோஸ் செல்லலாம்! அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்…? தீயிட்டு, வாட்டி சமைக்கும் பிளேம் கிரில்டு உணவுகளுக்குப் புகழ்பெற்றது, தென் ஆப்பிரிக்காவின் ‘கலிட்டோஸ்’ உணவகம். அண்மையில் வடபழனி, ஃபோரம் விஜயா மாலில் தனது கிளையை தொடங்கியதன்மேலும்