பெரிய விருந்துணவு என்றாலே சூப்புடன் தொடங்கினால் தான் நிறைவாக இருக்கும். பசியை தூண்டுவது மட்டுமல்ல, உணவின் சுவை மொட்டுகளையும் தூண்டி, விருந்தை சுவையாக்குகிறது சூப். உணவுக் கலாச்சாரத்தில், இன்றியமையாத உணவு வகை பட்டியலில் முதலில் இடம்பிடிப்பது, சூப். மேற்கத்திய உணவு மரபில்மேலும்