எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஆகிவரும் இக்காலத்தில், சமையலறைகளும் ஸ்மார்ட் ஆகி வருகின்றன. உள் அலங்காரத்தில் மட்டுமில்லாமல், சமயலைறையில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள், பர்னிச்சர்கள், கட்டுமானப் பொருட்கள் என அனைத்திலுமே மக்கள் புதுமைகளையும் மாற்றங்களையும் விரும்புகின்றனர். தற்போது பிரபலமாக இருக்கும் சமையலறை டிரெண்ட்கள் பற்றி e1life.comமேலும்