சமீபத்தில் இந்திய அரசு, இந்தியாவில் இ-சிம் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, அதிரடியாக களத்தில் குதித்திருக்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனம். சமீபத்தில் வெளியிட்ட ஐபோன் XS, XS MAX மற்றும் XR ஆகிய மூன்று ஐபோன்களிலும், புதிய தொழில்நுட்பமான இ-சிம் வசதியை அறிமுகம்மேலும்