ஒருவரை ஒருவர் எவ்வளவு புரிந்துகொள்கிறார்கள் என்பதிலேயே, காதலின் வெற்றி இருக்கிறது. உங்கள் காதலர்/வாழ்க்கைத் துணைவரை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ள கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளியுங்கள்.  1. உங்கள் காதலர்/துணைவருடன் இப்போதுதான் சண்டை போட்டு முடித்தீர்கள்.  இப்போது…  அ) நான்மேலும்

டீன் பிள்ளைகளை கையாளுவது எளிதல்ல தான், ஆனால் முடியாததல்ல. அதற்கான எளிய யோசனைகள் உங்களுக்காக… காதுகொடுத்துக் கேளுங்கள் உங்கள் டீன் ஏஜ் பிள்ளைக்கு நீங்கள் அளிக்கும் சிறந்த பரிசு, உங்கள் நேரம் தான். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது, 30 நிமிடங்களாவது தரமானமேலும்

‘டாக்சிக் நண்பர்’ இதை தமிழில் நஞ்சான நண்பர் என்று சொல்லலாம். அப்படி செய்பவர் எப்படி நண்பராக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அவரை நண்பராக, ஏற்கனவே நீங்கள் ஏற்றுக் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் மனம் அவரை நண்பர் என்றே கருதும். ஆனால்…மேலும்

பலவிதமான மலர்களை பார்த்திருப்பீர்கள். அவற்றை ரசித்தும் இருப்பீர்கள். ஆனால் சில மலர்களுக்கு மட்டுமே அன்பின் அடர்த்தி சற்று அதிகம். அவற்றை பார்த்தாலே, பரிமாறிக் கொண்டாலே மனம் குதூகலிக்கும். காதலுக்கு ஏற்ற அந்த மலர்களின் அணிவகுப்பு இதோ. என்றென்றும் ரோஜா காதலர்களின் முதல்மேலும்

பரபரப்பான இந்த மாடர்ன் லைப்ஸ்டைலில், அதிகம் பாதிக்கப்படுவது நமது பிரைவஸிதான். நமக்கான நேரம், நமக்கான ஸ்பேஸ், நமக்கான உறவு என நமது அந்தரங்க சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க, ஐந்து முக்கிய யோசனைகள் உங்களுக்காக… அந்தரங்கம் – அடிப்படை உரிமை தனித்து வாழ்தல், மனிதரின்மேலும்