என் வாழ்க்கை, என் தத்துவம் : ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் #Quotes

என் வாழ்க்கை, என் தத்துவம் : ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் #Quotes

Translation : ROJA
Photo Card : NEELA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To type in English, press Ctrl+g